نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مشخصه های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیر واکنشی با حضور حفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22060/mej.2021.19574.7062

وحیده دشتی رحمت آبادی؛ محسن آقا سید میرزا بزرگ؛ سعید خردمند