نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی اثر گردابه های تشکیل‌شده اطراف تیغه ایزوله بالگرد بر روی واماندگی دینامیکی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4-4

10.22060/mej.2021.19805.7124

فرید حسین زاده اصفهانی؛ سید محمد حسین کریمیان؛ حمید پرهیزکار