نویسنده = �������� �������� ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تحلیلی تأثیر شل شدگی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی اتصالات پیچ و مهره‌ای

دوره 53، شماره 12، اسفند 1400، صفحه 8-8

10.22060/mej.2021.19852.7132

ابوذر پیردیر؛ مهرداد محمدی؛ محمد جواد کاظم زاده پارسی؛ مجید رجبی