نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فرایندذوب‌درمحفظه‌ذخیره‌سازی سه‌لوله‌ای: چیدمان مواد تغییر فازدهنده ‌نیوتنی‌ و غیرنیوتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22060/mej.2022.20390.7224

سمیه داود آبادی فراهانی؛ امیر داودآبادی فراهانی؛ فاطمه طیب زاده