نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه برخورد طوفان فرو وزشی کوچک بر سازه‌ی مکعب شکل – قسمت اول: مشاهدات طوفان فرو وزشی کوچک ایستگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

10.22060/mej.2022.20500.7250

محمد حججی؛ نیما عسگری؛ سید جلیل حسینی؛ امیرحسین رضوانی؛ بهشاد شریف زاده