نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل نقطه به نقطه کوادروتور حامل مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22060/mej.2022.20628.7281

علی سلطانی؛ امیرحسین وحیدی بجستانی؛ محمد گوهرخواه