نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 11
3. تحلیل زمان‌مند فیستول در سه زاویه پیوند 45، 90 و 135 درجه

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 8-8

10.22060/mej.2020.17259.6555

سید محمد نادری؛ قاسم حیدری نژاد؛ محمد صفرزاده


8. مطالعه عددی پارامترهای همودینامیکی پیوند Y بای‌پس در حالت استراحت و ورزش

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1325-1338

10.22060/mej.2017.12944.5479

قاسم حیدری نژاد؛ حمبدرضا باباخانی؛ علیرضا رستمی


11. شبیه سازی عددی جریان سیال لزج با استفاده از روش المان‌های مرزی

دوره 41، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 47-54

10.22060/mej.2010.267

قاسم حیدری نژاد؛ جعفر اسماعیلیان