نویسنده = مهران عامری
بررسی انرژی و اگزرژی سیکل رنکین آلی تغذیه‌شده با حرارت بازیافتی کوره قوس الکتریکی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 4999-5016

10.22060/mej.2021.19184.6970

آیدا ارومیه ای؛ مهران عامری؛ محمد حسن نوبختی؛ مسعود زارع؛ سعید عدالتی


بررسی عملکرد تجربی آبگرمکن خورشیدی جمع‌کننده- منبع ذخیره یکپارچه با استفاده از منعکس‌کننده‌های مختلف

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 75-82

10.22060/mej.2013.7

محمد رهنما؛ مهران عامری؛ رشید پناهی؛ محمد‌حسین خزاعی؛ محمد‌حسن صفاری‌پور


شبیه سازی و آزمایش سیستم های فتوولتائیک/حرارتی هوایی در حالت جابجایی آزاد

دوره 43، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 31-40

10.22060/mej.2011.58

امین شهسوار؛ مهران عامری؛ محمد مهدی محمودآبادی