نویسنده = �������������� ����������������
آنالیز حد شکل‌پذیری ورق‌های فلزی براساس پدیده گلویی موضعی ورتکس و معیار آسیب نرم

دوره 53، شماره 2 (Special Issue)، اردیبهشت 1400، صفحه 1307-1320

10.22060/mej.2020.16870.6457

فرید حسینی منسوب؛ علی باستی؛ ابوالفضل درویزه؛ اصغر زاجکانی


تحلیل تئوری اثر دما و نرخ کرنش بر نمودار حد شکل‌دهی آلومینیوم AA3104

دوره 52، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 555-570

10.22060/mej.2018.14407.5848

سیده مریم میرفلاح نصیری؛ علی باستی؛ رامین هاشمی؛ ابوالفضل درویزه


بررسی تجربی و عددی گسترش ترک در رگه های بال سنجاقک

دوره 48، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 179-186

10.22060/mej.2016.598

حامد رجبی؛ علی شفیعی؛ ابوالفضل درویزه؛ هاشم بابایی