نویسنده = محمدرضا رازفر
تعداد مقالات: 6
مطالعه کندگی شیشه با پلاسمای القای لیزری در حضور میدان مغناطیسی

دوره 54، شماره 4، تیر 1401، صفحه 11-11

10.22060/mej.2022.20622.7278

ناصر عباسی؛ محمدرضا رازفر؛ سیدمهدی رضاعی؛ خسرو معدنی پور؛ محسن خواجه زاده