نویسنده = شهرام خلیل آریا
تعداد مقالات: 7
6. تحلیل اگزرژواکونومیک سیستم تولید سه‌گانه بر مبنای پیل سوختی اکسیدجامد با ریفُرمر خارجی و دی‌متیل‌اتر

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1463-1478

10.22060/mej.2019.15117.6030

سهیلا صالح میرحسنی؛ صمد جعفرمدار؛ شهرام خلیل آریا؛ عطا چیت ساز خویی


7. تحلیل پارامتریک و بهینه‌سازی سیستم تولید سه‌گانه بر پایه پیل سوختی اکسید جامد لوله‌ای

دوره 52، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 399-418

10.22060/mej.2018.14139.5807

نقی آقازاده؛ شهرام خلیل آریا؛ صمد جعفر مدار؛ عطا چیت ساز خویی