نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار دینامیکی کشتی صدمه دیده در موج

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 79-90

10.22060/mej.2012.53

حمید زراعتگر؛ ریحانه مهری؛ حمیدرضا جعفر یگانه