نویسنده = حسن قاسمی
تعداد مقالات: 5
بررسی اثرات زاویه پله رو به جلو بر روی عملکرد هیدرودینامیکی شناور سرشی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 903-912

10.22060/mej.2016.788

هادی نور قاسمی؛ حسن قاسمی؛ محمد بختیاری؛ مصباح سایه بانی


بهینه‌سازی چندهدفی در طراحی همزمان سیستم بدنه- پروانه شناور

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 445-456

10.22060/mej.2016.797

حسن ذاکردوست؛ حسن قاسمی؛ احسان اسماعیلیان


تحلیل عددی عملکرد هیدرودینامیکی و جریان عبوری از پروانه معکوس گرد

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-77

10.22060/mej.2012.52

حسن قاسمی؛ محمد حسن مقدس؛ محسن طاهری نسب