نویسنده = حسن قاسمی
استفاده از استاتور پیش‌چرخش پروانه به منظور کاهش حرکت دورانی (رول) زیرسطحی و افزایش بازده پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1401

10.22060/mej.2022.21210.7404

حسن بهرامی؛ علیرضا نادری؛ علی اصغر مقدس آهنگری؛ حسن قاسمی


بررسی اثرات زاویه پله رو به جلو بر روی عملکرد هیدرودینامیکی شناور سرشی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 903-912

10.22060/mej.2016.788

هادی نور قاسمی؛ حسن قاسمی؛ محمد بختیاری؛ مصباح سایه بانی


تحلیل عددی عملکرد هیدرودینامیکی و جریان عبوری از پروانه معکوس گرد

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-77

10.22060/mej.2012.52

حسن قاسمی؛ محمد حسن مقدس؛ محسن طاهری نسب