نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی پدیده‌ی برگشت شعله در محیط متخلخل سرامیکی

دوره 46، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-35

10.22060/mej.2014.339

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید دستمالچی؛ مجید نیکفر


2. بررسی تجربی اثر نرخ آتش و نسبت هم ارزی بر عملکرد مشعل متخلخل فلزی تابشی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 35-46

10.22060/mej.2012.49

سید عبدالمهدی هاشمی؛ مجید نیکفر؛ روح اله معتقدی فرد