نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 5
3. بررسی عملکرد یک سیستم سرمایشی مرکب دسیکنت و دیوار ترومب و بهینه سازی مساحت دیوار در شرایط پایا

دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 3289-3306

10.22060/mej.2018.14077.5793

محرم بهرام خو؛ کورش جواهرده؛ فریده عتابی؛ ابوالقاسم امامزاده