نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2020.17268.6556

محمد حسین عباباف بهبهانی؛ علی خوش نژاد؛ رضا تقوی زنور؛ محمدرضا گودرزی


3. بررسی عددی و تجربی اثر صلبیت بر روی عملکردآیرودینامیکی کسکید کمپرسور محوری

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 3-10

10.22060/mej.2016.852

رضا افتخاری؛ رضا تقوی زنوز؛ سید محمد نیما شجاعی