نویسنده = عباس عباسی
حل نیمه تحلیلی اثر نانوذرات و میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت از یک دیوار متخلخل

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 161-170

10.22060/mej.2016.805

هادی جهانی یامی؛ عباس عباسی؛ محمد کلته؛ میلاد عظیمی فر


بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت بوسیله جریان های آکوستیک در یک محفظه بسته استوانه ای شکل

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 11-20

10.22060/mej.2012.47

بهناز تاجیک؛ عباس عباسی؛ مجید صفاراول؛ امیر عبدالله؛ محمد کاظمی؛ حسین بابایی