نویسنده = محمود مانی
تعداد مقالات: 4
بررسی تجربی اثر بال‌ زدن بر نیروهای برآ و پیشران بال سه بعدی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 1697-1708

10.22060/mej.2021.15292.6090

مجتبی رمضانی ولوجردی؛ محمود مانی