نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه عددی جریان انتقال حرارت جابجایی توأم سیال بینگهام در بین دو استوانه هم‌مرکز

دوره 53، شماره 5 (Special Issue)، مرداد 1400، صفحه 20-20

10.22060/mej.2020.17979.6700

حمیدرضا عسکری فرد جهرمی؛ افراسیاب رئیسی؛ بهزاد قاسمی؛ افشین احمدی ندوشن


3. انتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال در یک محفظه باز بافل دار

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 257-266

10.22060/mej.2016.657

مجتبی مرادزاده؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی