نویسنده = مجید بازارگان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار در کانال گرمکن هوای خورشیدی دارای دندانههای سوراخدار

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 17-17

10.22060/mej.2020.17255.6552

مجید بازارگان؛ فراز میرالی؛ الهام محمدی؛ محمد انصاری


3. بررسی عددی و تجربی تاثیر فاصله‌ی طولی دو خودرو بر مصرف سوخت و ضریب پسا

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 893-902

10.22060/mej.2017.11940.5224

نسترن ربیعی؛ محمدامین محمودآباد بزچلو؛ مجید بازارگان