نویسنده = سعید فراهت
تعداد مقالات: 4
شبیه سازی و طراحی بهینه استخر خورشیدی جهت آبیاری زیرسطحی

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 507-524

10.22060/mej.2017.13277.5596

محمدرضا احمدی مقدم؛ سعید فراهت؛ علیرضا عینعلی؛ جعفر ولیزاده


بررسی تجربی کاهش درگ حبابی در حضور جریان محوری در یک سیستم تیلور-کوئت

دوره 47، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

10.22060/mej.2015.461

رضا مریمی؛ سعید فراهت؛ محمد حسین شفیعی میام؛ سید مرتضی جوادپور