نویسنده = ���������� �������� �������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی سقوط دو قطره مجاور با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 291-304

10.22060/mej.2016.625

سید اسماعیل موسوی تیله بنی؛ موسی فرهادی؛ کوروش صدیقی