کلیدواژه‌ها = پیزوالکتریک
حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه‎ای پیزوالکتریک تک‎ لایه تحت بار دینامیکی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 9-17

10.22060/mej.2009.252

محمد رضا صدیقی صابر؛ محمود شاکری؛ علیرضا دانش‎مهر