کلیدواژه‌ها = اصل همیلتون
تحلیل دینامیکی ضربه‌های غیرهم‌زمان سرعت پایین روی ورق چندلایه کامپوزیتی

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 47-62

10.22060/mej.2017.11773.5180

محمد کاوسی سیسی؛ محمود شاکری؛ مجتبی صدیقی


اثر سیم های حافظه دار بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی

دوره 44، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 29-40

10.22060/mej.2013.30

علی مظفری؛ محمد کرمی؛ امیرحسین آذرنیا