کلیدواژه‌ها = نانوسیال
تعداد مقالات: 20
1. بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت، در نانوسیال آب/کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

10.22060/mej.2019.16148.6289

امیرحسین شیروی؛ مجتبی شفیعی؛ حدیث بستانی؛ محمد فیروززاده؛ مریم بزرگمهریان


3. بررسی استفاده از فیلتر طیفی ترکیبی نانوسیال-ماده تغییر فاز دهنده در سیستم فتوولتاییک/حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

10.22060/mej.2020.18326.6800

فریده یزدانی فرد؛ Mehran Ameri؛ رابرت تیلور


4. شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال در یک کانال حلقوی با موانع متخلخل با استفاده از ترکیب مدل دارسی-برینکمن-فرچهیمر و مدل مخلوط دوفازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

10.22060/mej.2020.16065.6276

سید محمودابوالحسن علوی؛ ایمان زحمتکش؛ حسین نمدچیان


6. بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال کربوکسیل نانولوله‌های کربنی چند جداره در لوله حرارتی نوسانی سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1399

10.22060/mej.2020.17872.6684

مسعود خسروداد؛ حمیدرضا گشایشی؛ علیرضا علیزاده جاجرم؛ حسین محسنی فدردی؛ کاظم بشیرنژاد


16. انتقال حرارت جابجایی توام نانوسیال در یک محفظه باز بافل دار

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 257-266

10.22060/mej.2016.657

مجتبی مرادزاده؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


20. مطالعه عددی جابجایی طبیعی نانوسیال آب اکسید آلومینیوم با خواص متغیر در یک محفظه

دوره 45، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 39-49

10.22060/mej.2013.4

قنبرعلی شیخ زاده؛ علی عارف منش؛ مجید دستمالچی؛ آرش اردشیری