کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
تعیین سرعت بحرانی درون تونل البرز حین آتش سوزی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 47-55

10.22060/mej.2012.50

بهزاد نیکنام؛ حسن مدنی؛ حسین سالاری راد