کلیدواژه‌ها = طراحی مفهومی
تدوین طراحی مفهومی بوسترهای جانبی سوخت جامد طبق نظریه طراحی مشارکتی

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 57-65

10.22060/mej.2012.51

علیرضا باصحبت نوین‌زاده؛ مصطفی محمدی؛ مصطفی ذاکری


طراحی مفهومی دستگاه توان سنجی سه‌محورة عضلات کمر در حالت ایزومتریک

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 45-53

10.22060/mej.2010.78

محمودرضا آذغانی؛ فرزام فرهمند؛ علی مقداری؛ فراس حکاک؛ محمد پرنیانپور