کلیدواژه‌ها = المان محدود
طراحی و ساخت جاذب دینامیکی برای کاهش صدای یک هواپیمای توربوپراپ

دوره 44، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 91-99

10.22060/mej.2012.54

حامد ملکوتی خواه؛ محمود موسوی مشهدی؛ آرش گل شاه؛ امید محمد پور


تغییرشکل های بزرگ غیرخطی در تیر با خواص مکانیکی متغیر: حل تحلیلی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 9-17

10.22060/mej.2012.65

علیرضا داودی نیک؛ غلامحسین رحیمی شعرباف