کلیدواژه‌ها = جریان آشفته
تعداد مقالات: 9
تحلیل عددی پارامتر‌های موثر بر آلودگی صوتی لبه فرار جریان لایه مرزی آشفته

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 437-452

10.22060/mej.2019.16660.6416

محمد فرمانی؛ علی اکبر دهقان؛ عباس افشاری


بررسی تجربی کاهش درگ حبابی در حضور جریان محوری در یک سیستم تیلور-کوئت

دوره 47، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 33-45

10.22060/mej.2015.461

رضا مریمی؛ سعید فراهت؛ محمد حسین شفیعی میام؛ سید مرتضی جوادپور