کلیدواژه‌ها = کنترل مقاوم
تعداد مقالات: 4
1. اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22060/mej.2021.19629.7074

مریم کیانی؛ رضا احمدوند