کلیدواژه‌ها = کمپرسور محوری
تعداد مقالات: 6
1. ارائه یک مدل به منظور پیش‌بینی رفتار ناپایای سلول واماندگی

دوره 53، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2-2

10.22060/mej.2021.18800.6892

حسین خالقی؛ محمد جواد شهریاری؛ مارتین هنریچ


2. اثرات تزریق هوا در ناحیه نوک ردیف پره روتور یک کمپرسور محوری بر عملکرد آن تحت شرایط انسداد جریان در ورودی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2020.17268.6556

محمد حسین عباباف بهبهانی؛ علی خوش نژاد؛ رضا تقوی زنور؛ محمدرضا گودرزی


4. تحلیل عددی اثر انتقال حرارت جابجایی آزاد بر پوسته کمپرسور محوری توربین گاز

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 797-812

10.22060/mej.2019.14621.5900

محمد ولی زاده؛ محسن بهنیا؛ علیرضا شهرابی فراهانی؛ هیوا خالدی