کلیدواژه‌ها = کنترل بهینه
کنترل بهینه لیزر در درمان حرارتی سرطان

دوره 54، شماره 10، دی 1401، صفحه 7-7

10.22060/mej.2022.20946.7344

مصطفی نصیری؛ سجاد صمدی؛ مرضیه رضازاده


کنترل بهینه مبتنی بر برنامه‌ریزی مسیر حداقل انرژی برای یک کوادروتور

دوره 52، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 1349-1364

10.22060/mej.2019.14832.5954

محمود مزارع؛ احسان داودی؛ مصطفی تقی زاده؛ مهدی پورقلی


کنترل بهینه میکروصفحه متصل به انتهای میکرو تیر یک سر درگیر تحت تحریک الکترواستاتیک

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 805-818

10.22060/mej.2016.769

حامی تورجی زاده؛ مهشاد کریمان؛ مهدی زمانیان؛ بهنام فیروزی