کلیدواژه‌ها = مواد مدرج تابعی
ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 4483-4500

10.22060/mej.2021.18964.6929

رسول خدابخش؛ علیرضا سعیدی؛ رضا بهاءالدینی


حل تحلیلی انتقال حرارت در یک مخروط ساخته شده از مواد مدرج تابعی

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 539-552

10.22060/mej.2019.16288.6320

امین امامیان؛ امین امیری دلوئی؛ سجاد کریم نژاد؛ حسن سجادی