کلیدواژه‌ها = ارتعاشات غیرخطی
مدلسازی و تحلیل ارتعاشات غیرخطی تیر اویلر برنولی تحت تغییرشکل محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 فروردین 1402

10.22060/mej.2023.21645.7484

محمد مصعب درعلیزاده؛ علیرضا فتوحی؛ مصطفی غیور


ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 4483-4500

10.22060/mej.2021.18964.6929

رسول خدابخش؛ علیرضا سعیدی؛ رضا بهاءالدینی


ارتعاشات طولی آزاد غیرخطی میله تحت کرنش محدود

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1085-1096

10.22060/mej.2017.11937.5223

بتول سلیمانی رودی؛ علیرضا فتوحی فیروز آباد؛ محمد مهدی جلیلی