کلیدواژه‌ها = ارتعاشات غیرخطی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2021.19435.7027

سعید ایرانی؛ مسعود خرازان؛ محمد علی نوریان


2. ارتعاشات غیرخطی لوله‌های حامل سیال تقویت شده با گرافن

دوره 53، شماره 8، آبان 1400، صفحه 1-1

10.22060/mej.2021.18964.6929

رسول خدابخش؛ علیرضا سعیدی؛ رضا بهاءالدینی


5. ارتعاشات طولی آزاد غیرخطی میله تحت کرنش محدود

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1085-1096

10.22060/mej.2017.11937.5223

بتول سلیمانی رودی؛ علیرضا فتوحی فیروز آباد؛ محمد مهدی جلیلی