کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
بررسی تجربی اثر پیش‌بار و چیدمان پیچ بر عملکرد اتصالات کامپوزیتی پوسته ناسل توربین بادی مگاواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.22060/mej.2023.21559.7466

آیدین غزنوی اسگوئی؛ سید ابوالفضل موسوی ترشیزی