موضوعات = احتراق و جریان های واکنشی
تعداد مقالات: 15
1. بررسی تاثیر مشخصه های هندسی بر جریان داخل کانال در شرایط جریان مافوق‌صوت غیر واکنشی با حضور حفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1400

10.22060/mej.2021.19574.7062

وحیده دشتی رحمت آبادی؛ محسن آقا سید میرزا بزرگ؛ سعید خردمند


2. بررسی نقشه عملکردی مشعل شعله سطحی با استفاده از نورتابی شیمیایی و تحلیل تصاویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22060/mej.2021.19602.7063

ضیاءالحق احمدی؛ محمد ضابطیان طرقی


7. بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-52

10.22060/mej.2019.16162.6290

حسین سلطانیان؛ محمد ضابطیان طرقی؛ هادی پاسدارشهری


14. مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 625-634

10.22060/mej.2016.804

سید عبدالمهدی هاشمی؛ حسین کولک؛ علیرضا آقایی


15. مطالعه ی عددی فواره ی گاز برخوردی به یک صفحه ی تخت

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 29-42

10.22060/mej.2016.729

علی نصیری طوسی؛ اردلان حیدری؛ علیرضا حاج علی محمدی