موضوعات = پایش سلامت سازه ها
کمی سازی عدم اطمینان در تخمین ویژگی‌های مودال طیف امپدانس الکترومکانیکی وصله پیزوالکتریک مستطیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.22060/mej.2022.20894.7359

محمد احسانی؛ مهناز شمشیرساز؛ ناصرالدین سپهری؛ مجتبی صدیقی


بازشناخت الگوی نیروهای یاتاقانی محور چرخان صلب دارای نامیزانی‌های جرمی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2-2

10.22060/mej.2022.20592.7267

محمد رضا همایی نژاد؛ محمدحسین سعیدی مستقیم؛ فرنود عرب