موضوعات = پایش سلامت سازه ها
بررسی کاهش نویز در تحلیل سیگنال در عیب یابی ماشین های دوار توسط شبکه عصبی

دوره 55، شماره 12، اسفند 1402، صفحه 1423-1442

10.22060/mej.2024.22469.7629

حامد پورهاشم؛ علی جمالی؛ نادر نریمان زاده؛ علی چائی بخش


بازشناخت الگوی نیروهای یاتاقانی محور چرخان صلب دارای نامیزانی‌های جرمی

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 1249-1270

10.22060/mej.2022.20592.7267

محمد رضا همایی نژاد؛ محمدحسین سعیدی مستقیم؛ فرنود عرب