موضوعات = پایش سلامت سازه ها
تعداد مقالات: 16
1. بررسی خرابی لوله های کامپوزیتی ساخته شده با فرآیند رشته پیچی الیاف با روش نشرآوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 فروردین 1401

10.22060/mej.2022.20663.7292

سجاد علی میرزایی؛ مهدی احمدی نجف آبادی؛ امیر بنی محمد علی


3. بررسی ارتعاشات غیرخطی تیر یک سرگیردار با یک ترک خستگی عرضی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2021.19435.7027

سعید ایرانی؛ مسعود خرازان؛ محمد علی نوریان