موضوعات = آکوستیک
مروری بر مطالعات در زمینه حرکت ذرات تحت اثر امواج آکوستیکی در سیستم های میکروفلویدیک

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1905-1924

10.22060/mej.2019.15275.6081

سیدمصطفی زارعی؛ مصطفی جمشیدیان؛ شاهرخ سپهری رهنما؛ سعید ضیایی راد