موضوعات = شناسایی و کنترل فرآیند
تعداد مقالات: 7
3. تخمین سطح شارژِ مجموعه سلول لیتیومی با اتصال سری با استفاده از فیلتر کالمن تعمیم‌یافته

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-26

10.22060/mej.2018.13717.5707

محسن اصفهانیان؛ محمدجواد اسفندیاری؛ وحید اصفهانیان؛ حسن نهضتی؛ حداد میلادی


6. طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند تشخیص عدم تمرکز‌حواس راننده

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1145-1154

10.22060/mej.2017.12098.5257

علی غفاری؛ علیرضا خدایاری؛ سمانه عابدینی


7. توسعه فیلتر پیش‌بین تعمیم‌یافته برای سامانه های خطی گسسته

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 795-804

10.22060/mej.2016.724

مهدی فتحی؛ نعمت الله قهرمانی؛ محمد علی شاهی آشتیانی؛ محسن فلاح؛ علی محمدی