موضوعات = اندازه گیری جریان
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه‌ی آزمایشگاهی اثر چرخش جت سیال بر پرش‌های هیدرولیکی دایروی

دوره 53، شماره 7، مهر 1400، صفحه 3-3

10.22060/mej.2020.18409.6811

علی اسدی؛ سید مجید ملک جعفریان؛ علیرضا تیمورتاش


2. بررسی تجربی جریان هوا پایین‌دست مدل مثلثی در زوایای مختلف

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 427-436

10.22060/mej.2020.16547.6387

احسان اردکانی؛ علیرضا تیمورتاش؛ محمدعلی اردکانی


6. بررسی تجربی جریان پشت سیلندر مربعی سه بعدی با استفاده از کاوشگر پنج حفره و شبکه عصبی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-82

10.22060/mej.2016.722

سعید فتحی؛ علی اکبر دهقان؛ مجتبی دهقان منشادی؛ علیرضا موحدی