موضوعات = هیدرولیک
شبیه‌سازی عددی پدیده آب‌شستگی اطراف پایه استوانه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی با رویکردی اویلری-لاگرانژی

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 411-426

10.22060/mej.2019.16679.6418

تینا ابراهیمی؛ مهدی حمیدی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ احسان خواصی


بررسی تأثیر هندسه بر مشخصه های عملکردی ضربه گیرهای نصب شده در سیلندرهای هیدرولیکی

دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1187-1200

10.22060/mej.2018.13391.5617

معین مجنونی مهردار؛ داود کلانتری؛ سید رضا موسوی سیدی


بررسی عددی اثر موج‌شکن شناور در میرایی امواج ساحلی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 427-436

10.22060/mej.2016.789

امیرحسین حجتی؛ نیما امانی فرد؛ میراحمد لشته نشایی؛ سامرا دولتی


بررسی آزمایشگاهی رفع گیر اختلاف فشاری با تغییر در خواص و افزایه های موجود در سیال حفاری

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 863-872

10.22060/mej.2017.11736.5305

احسان آزاد؛ ساسان یوسفی راد؛ محسن ده ودار؛ پرویز معارف وند