موضوعات = هیدرودینامیک
تعداد مقالات: 17
6. مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی

دوره 53، شماره 3 (Special Issue)، خرداد 1400، صفحه 11-11

10.22060/mej.2020.17249.6550

محمدرضا شاه نظری؛ اشکان امجدی گلپایگانی؛ علی صابری


8. مدل‌سازی جریان و انتقال حرارت دوفازی در داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن

دوره 53، شماره 1 (Special Issue)، فروردین 1400، صفحه 499-516

10.22060/mej.2019.16044.6272

سیما باجلان؛ رامین کوهی کمالی؛ محمدحسن رحیمیان


11. مطالعه تجربی و عددی توربین جزر و مدی عمود محور

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 745-768

10.22060/mej.2019.14761.5940

محمود رضا هاشمی؛ مهدی مقیمی؛ شهرام درخشان هوره


13. بررسی اثرات زاویه پله رو به جلو بر روی عملکرد هیدرودینامیکی شناور سرشی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 903-912

10.22060/mej.2016.788

هادی نور قاسمی؛ حسن قاسمی؛ محمد بختیاری؛ مصباح سایه بانی


14. تأثیر پریلود، سرعت و نسبت خروج از مرکزی روتور بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال دولبُ

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 697-708

10.22060/mej.2016.767

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


15. بهینه‌سازی چندهدفی در طراحی همزمان سیستم بدنه- پروانه شناور

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 445-456

10.22060/mej.2016.797

حسن ذاکردوست؛ حسن قاسمی؛ احسان اسماعیلیان