موضوعات = هیدرودینامیک
تعداد مقالات: 17
2. مدلسازی جریان و انتقال حرارت دوفازی داخل کانال و اطراف لوله با روش لتیس بولتزمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

10.22060/mej.2019.16044.6272

سیما باجلان؛ رامین کوهی کمالی؛ محمدحسن رحیمیان


3. مطالعه عددی و بررسی اثر میدان مغناطیسی بر میدان سرعت و افت فشار در بلنکت دوتائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

10.22060/mej.2020.17736.6657

فرامرز سرحدی؛ حسن ثنائی؛ سعید فراهت؛ سید محمد جوادی


5. مدل‌سازی فرایند چرخه کلسیم با تاکید بر هیدرودینامیک بستر سیال و مشخصات نوع جاذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

10.22060/mej.2020.17363.6583

فردین ستاری؛ مریم طهماسب‌پور؛ موسی محمدپورفرد


6. مدلسازی و تحلیل پارامتری پایداری سیال دوفاز در فرایند جوشش در یک کانال حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22060/mej.2020.17249.6550

محمدرضا شاه نظری؛ اشکان امجدی گلپایگانی؛ علی صابری


7. تحلیل عددی قدرت جریان ثانویه ناشی از محرک الکتروهیدرودینامیک در یک کانال مسطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

10.22060/mej.2019.16765.6435

حسام مویدی؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی


11. مطالعه تجربی و عددی توربین جزر و مدی عمود محور

دوره 52، شماره 4، تیر 1399، صفحه 745-768

10.22060/mej.2019.14761.5940

محمود رضا هاشمی؛ مهدی مقیمی؛ شهرام درخشان هوره


13. بررسی اثرات زاویه پله رو به جلو بر روی عملکرد هیدرودینامیکی شناور سرشی

دوره 50، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 903-912

10.22060/mej.2016.788

هادی نور قاسمی؛ حسن قاسمی؛ محمد بختیاری؛ مصباح سایه بانی


14. تأثیر پریلود، سرعت و نسبت خروج از مرکزی روتور بر عملکرد ترموهیدرودینامیکی یاتاقان های ژورنال دولبُ

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 697-708

10.22060/mej.2016.767

ابوالفضل رسولی زاده شورکی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ مهدی زارع مهرجردی


15. بهینه‌سازی چندهدفی در طراحی همزمان سیستم بدنه- پروانه شناور

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 445-456

10.22060/mej.2016.797

حسن ذاکردوست؛ حسن قاسمی؛ احسان اسماعیلیان