موضوعات = ارتعاشات غیر خطی
لنگش آزاد و اجباری محورهای حامل دیسک‌های نامیزان تحت اثر نیروی محوری

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 175-188

10.22060/mej.2016.777

محمد رضا زین العابدینی؛ منصور رفیعیان


کنترل بهینه میکروصفحه متصل به انتهای میکرو تیر یک سر درگیر تحت تحریک الکترواستاتیک

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 805-818

10.22060/mej.2016.769

حامی تورجی زاده؛ مهشاد کریمان؛ مهدی زمانیان؛ بهنام فیروزی