موضوعات = تحلیل جریان سیال در مقیاس میکرو و نانو
بررسی تجربی تولید فوم در کانال مقیاس میکرو

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1729-1740

10.22060/mej.2019.14770.5948

حمیدرضا زنگنه؛ امیر حسین بزازی؛ محسن نظری؛ محمد حسن کیهانی


مروری بر مطالعات در زمینه حرکت ذرات تحت اثر امواج آکوستیکی در سیستم های میکروفلویدیک

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1905-1924

10.22060/mej.2019.15275.6081

سیدمصطفی زارعی؛ مصطفی جمشیدیان؛ شاهرخ سپهری رهنما؛ سعید ضیایی راد