موضوعات = تداخل سازه و سیال
تعداد مقالات: 10
تحلیل ارتعاشات و پایداری میکرولوله‌ی حامل سیال تحت تاثیر میدان‌های حرارتی، الکتریکی و مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1401

10.22060/mej.2019.15800.6205

محمد حسینی؛ افشین حسینی؛ رضا بهاءالدینی


تحلیل فلاتر بال تطبیقی با تنظیم موقعیت تیرک

دوره 50، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 197-206

10.22060/mej.2016.784

علی قدمی؛ سید احمد فاضل زاده حقیقی؛ عباس مزیدی