موضوعات = هدایت و ناوبری
تعداد مقالات: 7
1. آنالیز قابلیت اطمینان یک سیستم ناوبری اینرسی و واحد آشکارساز و تشخیص خطای فعال آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22060/mej.2022.19643.7079

محمدعلی فارسی؛ علیرضا علیخانی؛ میلاد نعمتی