موضوعات = علوم و مهندسی فضایی
تعداد مقالات: 7
1. اصلاح الگوریتم تخمین و کنترل ساختار متغیر برای فرود مقید مریخ‌نشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22060/mej.2021.19629.7074

مریم کیانی؛ رضا احمدوند


4. طراحی قانون هدایت کنترل مود لغزشی به‌منظور کنترل زمان برخورد با هدف مانوردار

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 14-14

10.22060/mej.2020.15933.6232

سعید خان کلانتری؛ محسن حاجی زاده؛ کاظم حیدری؛ حسن محمدخانی