موضوعات = آئرودینامیک و پیشران های هوا فضایی
روش بدون شبکه برای حل عددی جریان‌های داخلی با تقارن محوری

دوره 55، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 285-302

10.22060/mej.2023.21728.7497

مصطفی هادی دولابی؛ مهدی هاشم آبادی؛ رضا جمشیدی


بررسی تأثیر طراحی آیرودینامیکی بر پارامترهای پروازی جرم نقطه‌ای هواسر ماوراء صوت

دوره 54، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 649-670

10.22060/mej.2021.20031.7156

امیرحسین حسین؛ فرهاد قدک؛ محمدعلی جزووزیری؛ محمد هادی اسلامی


بررسی تجربی سیستم خنک‏ کاری با اسپری آب دیفیوزر خروجی گاز مافوق صوت

دوره 52، شماره 7، مهر 1399، صفحه 1793-1808

10.22060/mej.2019.15138.6038

نعمت اله فولادی؛ سید احمدرضا میربابایی؛ مهدی خسرو انجم


بهبود طراحی محفظه احتراق میکروتوربین گازی180-85 GTCP

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 635-642

10.22060/mej.2016.735

مهران نصرت الهی؛ محمد صدیقی؛ صادق ولایتی مهر؛ جاماسب پیرکندی