موضوعات = شکل دهی
بررسی ملاک های تشخیص چروک در فرآیند هیدروفرمینگ لوله

دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 829-838

10.22060/mej.2016.759

سهیل نوابی نژاد؛ عبدالرحمان جامی الاحمدی


بررسی امکان تولید کاپوت تراکتور به صورت یکپارچه به روش هیدروفرمینگ

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 387-400

10.22060/mej.2016.796

احسان مرزبان شبرخوارکلایی؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی


بررسی عوامل مؤثر بر توزیع کرنش در فرایند شکل دهی غلتکی مقطع گرد با استفاده از روش طراحی آزمایش ها

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 413-422

10.22060/mej.2016.718

ولی علی میرزالو؛ میثم عبداله زاده گاوگانی؛ سیروس احمدی؛ علی دنیوی


به دست آوردن منحنی حد شکل‌دهی با استفاده از دو مدل المان محدود بهبود یافته

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 379-388

10.22060/mej.2016.664

مصطفی حبیبی؛ احمد غضنفری؛ احمد عاصم پور؛ رضا نقدآبادی؛ رامین هاشمی


بررسی اثر تغییر منحنی خم در ناحیه انتقال بر عیب تابیدگی کف برای کانالهای با سطح مقطع متغیر در فرآیند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 423-434

10.22060/mej.2016.593

رضا رضایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ روح الله عزیزی تفتی؛ محمدمهدی کسایی؛ بهنام عباس زاده؛ مهران محمدی