موضوعات = احتراق و آلودگی هوا
تعداد مقالات: 26
2. مطالعه تاثیر دمای دیواره و ساختار اکسنده بر توزیع دما و ناکس کوره احتراق غیرپیش‌آمیخته

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 12-12

10.22060/mej.2021.19792.7114

امین تاجدانی؛ سید عبدالمهدی هاشمی؛ اسماعیل ابراهیمی فردویی


10. بررسی تجربی تابش گونه‌های احتراقی در تعیین نسبت هم‌ارزی در مشعل شعله سطحی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-52

10.22060/mej.2019.16162.6290

حسین سلطانیان؛ محمد ضابطیان طرقی؛ هادی پاسدارشهری


14. مطالعه عددی تاثیر توان مشعل شعله تخت بر ایجاد توزیع دمای یکنواخت در کوره های کراکینگ

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1379-1396

10.22060/mej.2018.14064.5791

مهران میرباقری؛ کیومرث مظاهری؛ اسماعیل ابراهیمی؛ علیرضا علیپور


15. مطالعه تجربی اثر به‌کارگیری مشعل‌های متخلخل در بهبود عملکرد یک آبگرمکن مخزنی

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1613-1626

10.22060/mej.2017.12702.5401

سید عبدالمهدی هاشمی؛ احمدرضا طیاره؛ مهدی ملامهدی


24. مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم

دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 625-634

10.22060/mej.2016.804

سید عبدالمهدی هاشمی؛ حسین کولک؛ علیرضا آقایی